Interesentiem nu ir pieejams jaunākais Latvijas Universitātes Žurnāls. Juridiskā zinātne numurs. Trīspadsmitajā žurnāla numurā lasāmi piecpadsmit, tostarp septiņu ārvalstu, autoru raksti (angļu valodā).

Žurnālā publicēti vairāku LU Juridiskās fakultātes mācībspēku zinātniskie raksti - Dr.iur. Anita Rodiņa, Dr.iur. Valentija Liholaja, Dr.iur.  Diāna Hamkova, Professor, Dr.iur. Sanita Osipova, Dr.iur. Jānis Rozenfelds, Dr.iur. Jānis Lazdiņš, Dr.iur. Jānis Kārkliņš, Dr.iur. Kristīne Dupate.

 

Žurnāla elektroniskā versija pieejama šeit.

Share